Mail Relay / Mail Fallback

Er zijn talloze redenen waarom uw e-mail server offline kan zijn.
Technische problemen of onderhoud kunnen ervoor zorgen dat u niet langer uw e-mail kunt ontvangen.
In dat geval wordt uw communicatie met relaties en klanten in gevaar gebracht, wat wellicht ernstige gevolgen kan hebben voor uw bedrijf.

Om ervoor te zorgen dat uw correspondentie niet verloren gaat, biedt DIGIWEB u een Mail Relay / Mail Fallback service aan.
In het geval dat uw gebruikelijke e-mail server niet werkt, wordt uw e-mail automatisch naar onze Mail Fallback Server verstuurd.
Onze server bewaart de berichten en probeert uw server te bereiken.
Zodra er weer een verbinding tot stand komt, wordt de e-mail in de wachtrij automatisch verzonden naar uw server, die ze vervolgens verder kan distribueren.
Zo vergroot DIGIWEB de redundantie van uw eigen e-mail server

Waarom DIGIWEB

De Mail Relay / Mail Fallback service komt tegemoet aan de wensen van de klant om te allen tijde zeker te zijn van het ontvangen van correspondentie.
DIGIWEB biedt u die zekerheid. Zonder dat u er iets van merkt worden uw berichten veilig gesteld. Precies zoals het hoort.